Eksport Malaysia lepasi unjuran RMK12


Kuala Lumpur: Malaysia mengekalkan prestasi cemerlangnya pada 2022 dari segi perdagangan, eksport, import dan lebihan dagangan, dengan eksport mencapai sasaran Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK12) tiga tahun lebih awal daripada unjuran, menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE).

© New Straits Times Press (M) Bhd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *